Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 5 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

 

1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  5 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  (word-pdf)