Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

Αξιολόγηση Πιλοτικής Φάσης

Η αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος από τον κάθε επιμορφούμενο
αποτελεί συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας μας, προκειμένου να
εντοπίσουμε τα λάθη μας και να αναδείξουμε τα όποια θετικά σημεια.

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επισκεφτείτε το σύνδεσμο
epimorfosi/ekp_aitiseis
και συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας από την επιλογή "Σύνδεση".

Η προθεσμία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι μέχρι και τη Δευτέρα
6 Φεβρουαρίου 2012.