ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Επιμορφωτές Α2)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 20 Ιανουαρίου 2011

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκειμένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του προγράμματος και ειδικότερα για την υλοποίηση του σχεδιασμού του υποέργου 3, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να επιλέξει 40 επιμορφωτές επιμορφωτών για τα θέματα Σχέσεων στη Σχολική Κοινότητα (Επιμορφωτές Α2) οι οποίοι μετά από την παρακολούθηση στοχευμένου επιμορφωτικού προγράμματος θα κληθούν να επιμορφώσουν τους επιμορφωτές των επιμορφούμενων (επιμορφωτές Β) του προγράμματος.

Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ (αρχείο 5.2.a)

Για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας κάντε κλικ εδώ (Αρχείο 5.2.b)