Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ (Επιμορφωτές Α1)

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 20 Ιανουαρίου 2011

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκειμένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (Μ.Π.Ε) και ειδικότερα για την υλοποίηση του σχεδιασμού του υποέργου 2 και του υποέργου 3, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αμειβόμενων εμπειρογνωμόνων εκπαιδευτικής πρακτικής και εφαρμογών το έργο των οποίων αποσκοπεί στη Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού, στην Επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη των Επιμορφωτών (Β) του Μ.Π.Ε Για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής του Μ.Π.Ε. θα γίνει σε πρώτο στάδιο η επιλογή των 34 εμπειρογνωμόνων εκπαιδευτικής πρακτικής και εφαρμογών στους εξής κλάδους: Νηπιαγωγών ΠΕ60, Δασκάλων ΠΕ70, Φιλολόγων ΠΕ02, Φυσικών Επιστημών ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Φυσιογνώστες Βιολόγοι, Γεωλόγοι), Ξένων Γλωσσών (Γαλλικής Φιλολογίας ΠΕ05, Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ 06, Γερμανικής Φιλολογίας ΠΕ07).

Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ (αρχείο1)

Για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας κάντε κλικ εδώ http://www.pi-schools.gr/ekp_prakt_others/index.php