Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών

 

 

 

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (2010-2013):

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΑ Αρχείο e-book Αρχείο pdf
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ e-book1 Pdf1
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ e-book1 Pdf1
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ e-book1 Pdf1
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ e-book1 Pdf1
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ e-book1 Pdf1
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ e-book1 Pdf1

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

e-book1 Pdf1